Ruinträning i Lappo 2021.

Inom Tjänstehundssektionen verkar också en räddningshundsgrupp. En räddningshund är en hund som skolats att bistå myndigheterna i sökandet av försvunna mänskor. Hunden blir vid behov kallad att vara till hjälp i sökandet. Sökuppgiften kan i praktiken vara att t.ex. söka en person som gått vilse i skogen eller i undantagsfall mänskosök i raserade byggnader. Gruppen verkar under Pedersöre frivilliga räddningstjänst (VAPEPA) och hör under densamma till hundgruppen. Medlemmarna i gruppen har också erlagt VAPEPAs sökkurs.

 Räddningshundens ras eller icke ras har ingen betydelse. Hunden ska vara frisk och vara i bra fysiskt skick. Det är till fördel om hunden är vig och obehindrat kan röra sig också i svår terräng. Hunden måste också kunna utstå buller t.ex. skott, motorljud, helikopterljud m.m. En god räddningshund är motiverad och villig att arbeta. Den är också social och modig.

Räddningshundsgruppen tränar tillsammans i huvudsak en gång i veckan, vid behov oftare. Gruppen tränar spårning, sök, uppgörandet av räddningsplaner, sök i byggnader och ruiner, kontroll mm. Dessutom skolar var och en själv aktivt sin hund på egen tid, vilket är utomordentligt viktigt. Av räddningshundsföraren fodras uthållighet och god stresshanteringsförmåga. Föraren ska också vara i god fysisk kondition och bör aktivt delta i gruppens verksamhet och gemensamma övningar.

För att hunden ska kunna delta i officiella sökuppgifter, bör den ha uppnått vissa nivåfodringar i räddningshundsprov.

 Gruppen strävar till att arrangera räddningshundsprov och skolning, utgående från den egna gruppens behov. Ibland kan det också räcka ströplatser till utomstående.

 Närmar uppgifter ges av gruppledare Veijo Nurmela 040 506 3107