Noutajakoirajaosto - Retrieversektionen

Aktiivisten ja monipuolisten noutajien kanssa on monia mahdollisuuksia harrastaa. Noutajien taipumuskokeet (NOU) ja metsästyskokeet (NOME) sekä WorkingTestit (WT) ovat rodunomaisia käyttökokeita. Metsästyskokeissa voi saavuttaa käyttövalion arvon (KVA). Jäljestämiskokeet (MEJÄ) on myös suosittu harrastus noutajien piirissä. Jäljestämiskokeissa voi saavuttaa jäljestämisvalion (JVA) arvon.

Kennelseuramme noutajajaosto antaa koulutusta käyttölajeihin ja järjestää taipumus-, metsästys-, ja jäljestämiskokeita.  Jaostolla on myös tarvike- ja riistanmyyntiä.  

Parhaiten tietoa toiminnasta saa jaoston kotisivuilta ja facebook ryhmästä. Jaosto julkaisee myös infolehtistä.

Noutajajaostoon pääsee mukaan liittymällä jäseneksi Pietarsaaren seudun Kennelseuraan. 

Pietarsaaren seudun Kennelseura on Suomen Noutajakoirajärjestön jäsen.Med en aktiv och mångsidig retriever finns det många möjligheter att vara aktiv. Rasspecifika bruksprov är anlagsprov för retriever (NOU), jaktprov (NOME) och WorkingTests (WT). Genom jaktproven kan din retriever bli brukschampion (KVA). Spårproven (MEJÄ) är också populära bland retrieverägarna. Genom spårproven kan din retriever bli spårchampion (JVA).

Kennelföreningens retrieversektion ordnar kurser i olika bruksgrenar och ordnar anlags-, jakt- och spårprov.  Sektionen säljer också tillbehör och vilt.

Noggrannare uppgifter om verksamheten finns på sektionens webbplats och facebook-grupp. Sektionen ger också ut ett infoblad . 

Du kan komma med i retrieversektionen genom att bli medlem i Jakobstadsnejdens Kennelförening.

Jakobstadsnejdens Kennelförening är medlem i Finlands Retrieverorganisation.Kuva Tiina Keränen
kuva Carina Päivärinta