Jaostot -Sektioner

Jaostot tuottavat lähes kaiken toimintamme.  

Yhdistyksen koulutuspaikat ovat ulkokenttä Kråkholmantie 74:ssä, harjoitushalli Teollisuustie 12:ssa sekä nk. Lepakkotalo Lammassaaressa. Ulkokenttää käytetään kesäkaudella ja hallia talvikaudella. Palveluskoirien hakuharjoitukset pidetään Lepakkotalon alueella sekä harjoituskäyttöön saaduilla alueilla ja maastoissa.  Metsästytoimintaan liittyvät koulutukset järjestetään maastossa. 

Yhdistys järjestää myös epävirallisia ja virallisia kilpailuja lajeissa joihin se kouluttaa.

Kouluttajat ovat pääsääntöisesti yhdistyksen omia jäseniä.

Jaostot ilmoittavat toiminnastaan omilla verkkosivuillaan ja erityisesti fb sivuillaan. 

Sektionerna producerar största delen av vår verksamhet.

Föreningens träningsplatser är uteplanen, Kråkholmsvägen 74 och träningshall, Industrivägen12 samt sk. fladdermushuset  i Fårholmen.  Uteplanen används under sommarsäsongen, hallen i huvudsak under vintersäsongen och fladdermushuset för räddningshundarnas sökträningar. Även  olika område och terränger används i sökträningar.
Jaktrelaterad skolningsverksamhet sker i terrängen.

Föreningen arrangerar också inofficiella och officiella prov och tävlingar inom de olika verksamhetsgrenarna.

Som instruktörer fungerar i huvudsak föreningens egna medlemmar. 

Sektionerna informerar om kurser och träningar på sina egna sidor och speciellt på fb sidorna.

Jaostojen sivustot - Sektionernas sidor

Agilityjaosto/Agilitysektionen

Kotisivu - Hemsida jkf-agility.com,  facebook JKF Agility, facebook JKF agilitys diskussionsgrupp - PKS agilityn keskusteuryhmä 

Noutajajaosto - Retrieversektionen

Kotisivu - Hemsida jkfretriever.com, facebook JKF:s Retrieversektion - PKS:n Noutajakoirajaosto

Palveluskoirajaosto/Tjänstehundsektionen

 Kotisivu - Hemsida jkftjanstehundssektionen.weebly.com, facebook JKF Tjänstehundsektionen - PKS Palveluskoirajaosto  

Seurakoirajaosto/Sällskapshundsektionen

Facebook JKF Sällskapshundsektionen rf - PKS Seurakoirajaosto ry. 

Metsästyskoirajaosto/Jakthundsektionen

 Kotisivu - Hemsida george.mbnet.fi