NÄYTTELYHARJOITUKSET - UTSTÄLLNINSTRÄNING

  • ke 24.4.2024 klo 1820
  • Pursisalmen kenttä - Segelsundsplanen

Kennelseuran yhteiset koiranäyttelyharjoitukset - toinen kerta. Ei maksua. ** Kennelföreningens gemensamma hundutställningsträning - andra gången. Ingen avgift.