Hyppytekniikkakursi agility/kurs i hoppteknik agility

  • la 22.10.2022

Kurs i hoppteknik 22.10 2022

Hoppteknikskolare Merja Fröberg drar skolning i hoppteknik 22.10 2022. Kursen passar för alla hundar som är minst 4 månader gamla, fysiskt friska och med normal vikt. Hundar som gått hoppteknikkurser tidigare kan också delta i kursen. Kursen är finskspråkig men skolaren förstår svenska. 15 ekipage ryms med.

Skolaren delar upp ekipagen i grupper utgående från en förfrågan som görs på förhand. De som deltar i kursen får vid kursens slut direktiv om fortsatta övningar. För de som inte deltagit tidigare i hoppteknikkurser ordnas också en teoridelÄ. I förtur egna föreningens medlemmar.

Pris: 35 € / JKF´s medlem (licens och/eller är föreningsmedlem och tränar i föreningen), 40 € för utomstående.

Anmälning senast 9.10.2022 HÄR:

[https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfOqw8nHEB1YE.../viewform](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfOqw8nHEB1YEU__MbmQMRxBw-WCugvMltelEQMD2PylQE06g%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3z5cqbSF4Q7IhVLBcsXsNJHtmY8_ZBfECSVn2T1YZZqDp4wSJujFQwRzE&h=AT3jLCs6Nq_Jk3Zn9jBVvhmUb7u1uy4IjK8dY7T5btPbgjaChbkm5Dk37tO_bnzN9T9dj2yY3hOKNJyDHTPdUi0HacDMIqoO9pAm0c3Fnt14XV2J3aM0xUUdnG7s7j7rcA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11bFxNaW9E37mKRW5zNf0TksegUBqDUfa1HiW_4yo8TWobbslQAK_wVWSaAQvhwEPfKIfdkSdYeN5svMa0QP_ndx_YWdqaJPdoRpEXxvDnt-iVMZ8xP4NsDVpb9Xzx738eaSLxcp4IzeD4Oqp9Q-XfM-LQf2OIm62yMeg)

Anders (anders.virtanen@multi.fi) ger tilläggsinfo.

Hyppytekniikkakurssi 22.10 2022

Hyppytekniikkakouluttaja Merja Fröberg kouluttaa hyppytekniikkaa 22.10 2022. Kurssi soveltuu kaikille yli 4 kk ikäisille, fyysisesti terveille ja normaalipainoisille koirille. Viikonloppuun voivat osallistua myös aiemmin hyppytekniikkakoulutuksiin osallistuneet koirakot. 15 koirakkoa pääsee mukaan.

Kouluttaja jakaa koirakot pienryhmiin etukäteiskyselyn perusteella. Kurssille osallistuneet saavat kurssin lopussa jatkoharjoitteluohjeet. Niille jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet hyppytekniikkakursille järjestetään myös teoriaa. Etusijalla oman seuran jäsenet.

Hinta: 35€/ JKF´n jäsen (lisenssi ja/tai on seuran jäsen ja harjoittelee seurassa), 40€ ulkopuoliset.

Ilmoittautuminen 9.10.2022  mennessä TÄÄLTÄ:

[https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfOqw8nHEB1YE.../viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOqw8nHEB1YEU__MbmQMRxBw-WCugvMltelEQMD2PylQE06g/viewform?fbclid=IwAR0rUvMadOw5fc9fd-05t4h7mSXF2s0bnllS1SdOh_vOxUl996V1TO7EhyA)

Anders (anders.virtanen@multi.fi) antaa lisätietoja.