Tjänstehundslydnad

JKF-PKS sommar 2021

 

Träningsgrupp inför BH-prov

En grupp med mål att delta i behörighetsprov (BH-prov) för tjänstehundar tränar under sommaren på Kråkholmsplanen. 

Tid: onsdagar kl 18 med start 19 maj. Avgift.

Instruktör Karin Westerlund. Förhandsanmälan per sms till 040 8463 276. Begränsat antal deltagare.

Tips: 7.8. BH-prov i Jakobstad.  Se: Tävlingar   

 

Tjänstehundslydnad (alla nivåer)

Maj-september fredagar kl 18-20 på skolningsplanen i Kråkholmen. Start när planen är ok efter vintern.

En samträning för JKF:are som tränar tjänstehundslydnad för att tävla. För hundar i alla åldrar. Dock måste rasen vara en som har rätt att delta i tjänstehundsprov.

Skott kommer att tränas.

Ta kontakt med Sofia Laitala för mer information, tel 044 3740 770.