Retrievers, NOU, NOME

JKF-PKS vår/sommar 2021

 

Jakt- och anlagsprovsträningar ordnas i terräng i Jakobstadsnejden. 

 

Jaktkurs för retrievers 24.-25.4. i Jakobstad

Anmälningar senast 11.4. ann.l@luukku.com

Sektionens medlemmar har förtur.

Instruktör Barbro Fagerholm, arr. Retrieversektionen

Merinfo jkfretriever.com 

 

Anlagsprovsträning

Tre träningstillfällen ordnas i vår/sommar.

Mer information kommer på sektionens hemsida och facebook.