Skolningar

JKF-PKS 2021

 

Kennelföreningens träningsplatser är Kråkholmsplanen, Kråkholmsvägen 74 och träningshall, Industrivägen12 samt sk. Fladdermushuset i hörnet av Fladdermusvägen och omfartsvägen i Fårholmen. Träningsplanen används under sommarsäsongen, hallen i huvudsak under vintersäsongen och Fladdermushuset område för tjänstehundarnas sökträningar.
Jaktrelaterad skolningsverksamhet sker i terrängen.
Föreningen arrangerar också inofficiella och officiella prov och tävlingar inom de olika verksamhetsgrenarna.

Som instruktörer fungerar i huvudsak föreningens egna medlemmar. Sektionerna informerar om kurser och träningar samt möjliga förändringar i dessa på sina egna sidor och speciellt på fb sidorna.

 

Sektionernas sidor

Agilitysektionen: jkf-agility.com, fb JKF Agility ja JKF agilitys diskussionsgrupp - PKS agilityn keskusteuryhmä (grupp)

Retrieversektionen: jkfretriever.com, fb JKF:s Retrieversektion - PKS:n Noutajakoirajaosto (grupp))

Tjänstehundsektionen:  jkftjanstehundssektionen.weebly.com, fb JKF Tjänstehundsektionen - PKS Palveluskoirajaosto  

Sällskapshundsektionen: fb JKF Sällskapshundsektionen rf - PKS Seurakoirajaosto ry.