Om föreningen

Agilitysektionen fick en ny träningshall 2104. Hallen fick ett tryggt och för träning lämpligt underlag. Foto Carina Wikman
2017 täcktes grusbotten med konstgräs. Foto Saija Sillanpää

Jakobstadsnejdens Kennelförening - JKF

 

Jakobstadsnejdens Kennelförening grundades år 1950 för att "befrämja aveln med rashundar, sprida kunskap om hur hundar bör fostras, vårdas och göras nyttiga och företräda hundägarnas intressen inför myndigheter och sammanslutningar". Dessa mål förverkligar vi genom att ordna utställningar, prov och tävlingar samt kurser och föreläsningar. Föreningen har 5 sektioner, och de står för den största delen av vår verksamhet.

Hundägare och andra hundintresserade kan bli medlemmar. Familjens övriga medlemmar kan bli familjemedlemmar i föreningen. Man kan vara medlem i en eller flera sektioner.

Föreningens styrelse består förutom ordföranden av 10 medlemmar, så att varje sektion har två representanter i styrelsen. Årsmötet hålls vanligen i februari. Föreningen informerar om sina evenemang på denna webplats, vår facebook sida och i föreningsspalterna i lokaltidningarna ÖT och PS. 

 

 

Ordförande May Nyman, 050 3039283, may.nyman(at)gmail.com

May Nyman