Tjänstehund PAHA (sök) och BH-prov

Datum/tid: 7.8.2021
Plats: Jakobstad

Max. 10 hundar.