Agilitysektionen: Höstmöte

Datum/tid: 29.10.2020 klo 19:00
Plats: Träningshallen, Industrivägen12

Delvis på distans, i hallen max 10 deltagare.