Kurs i hoppteknik

Datum/tid: 25.-26.1.2020
Plats: Träningshallen Industrivägen 12

Hoppteknikskolare Merja Fröberg drar skolning i hoppteknik 25.-26.1 2020. Merja har gått Vappu Alatalos skolning för hoppteknikskolare under 2016 och drar under veckorna skolningar i agility och hoppteknik i Malax. Kursen passar för alla hundar som är minst 4 månader gamla, fysiskt friska och med normal vikt. Hundar som gått hoppteknikkurser tidigare kan också delta i kursen.

På lördagen hålls en teoridel och praktiska övningar, söndagen består helt och hållet av praktiska övningar. Teoridelen är inte obligatorisk speciellt om man tidigare deltagit i hoppteknikskolning. Skolaren delar upp ekipagen i grupper utgående från en förfrågan som görs på förhand. De som deltar i kursen får vid kursens slut direktiv om fortsatta övningar. Kursen är finskspråkig men skolaren förstår svenska. 15 ekipage ryms med.

Kursens pris sammanlagt för två dagar: 60 €. Betalas in till sektionens konto FI74 3131 3001 2559 26.

Anmälning till Anders (anders.virtanen@multi.fi) senast 12.1.2020.