Match Show på Jakobs dagar

Datum/tid: 24.7.2019 klo 18:00
Plats: FBK planen i Gamla Hamn