Agilitydag på Jakobs dagar

Datum/tid: 23.7.2019 klo 10:00
Plats: Bakom Rådhuset