Jakthundar: Stadskamp

Datum/tid: 21.2.2019

Stadskamp 9.2 2019.Öd.K.Fellman,res.M.Kronholm