Agility:Börja tävla föreläsning

Datum/tid: 2.2.2019 klo 16:00
Plats: Träningshallen, Industrivägen 12

Kommer du snart att starta i din första officiella tävling och undrar vad som krävs för att tävla och vilka regler och direktiv som gäller när man tävlar? Har du tävlat men ändå har oklarheter och frågor som du vill ha svar på?

För dig ordnas ett tillfälle där vi hoppas att frågetecknen rätas ut! Tillfället som hålls av Anders Virtanen som bl.a. är agilitydomare går av stapeln lördag 2.2 med början kl. 16.00.

För att veta hur många som kommer så vill ha förhandsanmälning på listan i hallen, på facebook eller till anders.virtanen@multi.fi. Platsen klargörs när vi vet intresset. Vilket eller vilka språk tillfället hålls på avgörs också utgående från förhandsanmälningen.

Kursen är en gratis avsedd för föreningens medlemmar. Vi vill ha din anmälning senast söndagen 27.1.