Agility: Kurs med Anders Kronqvist

Datum/tid: 12.1.2019
Plats: Träningshallen, Industrivägen 12