Lydnadsprov

Datum/tid: 18.5.2019
Plats: Kråkholmsplanen