Bli medlem

Jakobstadsnejdens Kennelförening är en förening för nejdens hundägare. År 2021 är medlemsavgiften 15 € och 5 € för familjemedlemmar.

Fyll i och sänd in nedanstående medlemsansökan! Betala in medlemsavgiften på Jakobstadsnejdens Kennelförenings konto FI21 2015 1800 1277 78. Skriv in medlemmens namn på meddelandefältet!

Jag vill bli medlem i Jakobstadsnejdens Kennelförening