Koulutukset

JKF-PKS 2021

Yhdistyksen koulutuspaikat ovat ulkokenttä Kråkholmantie 74:ssä, harjoitushalli Teollisuustie 12:ssa sekä nk. Lepakkotalo Lepakkotien ja Ohikulkutien kulmauksessa Lammassaaressa. Kenttää käytetään kesäkaudella ja hallia talvikaudella. Palveluskoirien hakuharjoitukset pidetään Lepakkotalon alueella ja  metsästytoimintaan liittyvät koulutukset järjestetään maastossa. Yhdistys järjestää myös epävirallisia ja virallisia kilpailuja lajeissa joihin se kouluttaa.

Kouluttajat ovat pääsääntöisesti yhdistyksen omia jäseniä, jotka hankkivat kouluttajaosaamista vapaaehtoistoiminnasta.

Näitä sivuja täydennetään tarpeen mukaan, mutta tiedot ja päivitykset koulutuksista ja kursseista löytyvät parhaiten järjestävän jaoston omilta verkko- ja facebook sivuilta.

 

Jaostojen sivustot

Agilityjaosto: jkf-agility.com, fb JKF Agility ja JKF agilitys diskussionsgrupp - PKS agilityn keskusteuryhmä (ryhmä)

Noutajajaosto: jkfretriever.com, fb JKF:s Retrieversektion - PKS:n Noutajakoirajaosto (ryhmä)

Palveluskoirajaosto: jkftjanstehundssektionen.weebly.com, fb JKF Tjänstehundsektionen - PKS Palveluskoirajaosto  

Seurakoirajaosto: fb JKF Sällskapshundsektionen rf - PKS Seurakoirajaosto ry.