Koulutukset

JKF-PKS 2021

Yhdistyksen koulutuspaikat ovat ulkokenttä Kråkholmantie 74:ssä ja halli Teollisuustie 12:ssa. Kenttää käytetään kesäkaudella ja hallia talvikaudella. Metsästytoimintaan liittyvät koulutukset järjestetään maastossa. Yhdistys järjestää myös epävirallisia ja virallisia kilpailuja lajeissa, joihin se kouluttaa.

Kouluttajat ovat pääsääntöisesti yhdistyksen omia jäseniä, jotka hankkivat vapaaehtoistoiminnasta kouluttajaosaamista.

Näitä sivuja täydennetään tarpeen mukaan, mutta tiedot ja päivitykset koulutuksista ja kursseista löytyvät parhaiten järjestävän jaoston omilta verkko- ja facebook sivuilta.

 

Jaostojen sivustot

Agilityjaosto: jkf-agility.com, fb JKF Agility ja JKF agilitys diskussionsgrupp - PKS agilityn keskusteuryhmä (ryhmä)

Noutajajaosto: jkfretriever.com, fb JKF:s Retrieversektion - PKS:n Noutajakoirajaosto (ryhmä)

Palveluskoirajaosto: jkftjanstehundssektionen.weebly.com, fb JKF Tjänstehundsektionen - PKS Palveluskoirajaosto  

Seurakoirajaosto: fb JKF Sällskapshundsektionen rf - PKS Seurakoirajaosto ry.